Foreningen for Galaktosemi

En arvelig medfødt stoffskiftesykdom

Forskning

Det er fremdeles mye man ikke vet om galaktosemi, men det pågår mye forskning, spesielt innen medisin og nevropsykologi, for å finne ut mer om følgene av å ha galaktosemi, og hva som er de beste retningslinjene for behandling.