Foreningen for Galaktosemi

En arvelig medfødt stoffskiftesykdom