Foreningen for Galaktosemi

En arvelig medfødt stoffskiftesykdom

Foreningen for Galaktosemi

En arvelig medfødt stoffskiftesykdom

RETTIGHETER Hvilke rettigheter har du med diagnosen Galaktosemi? På bakgrunn av din diagnose har du rett til grunnstønad og du kan og søke om hjelpestønad. Les mer her www.nav.no SJELDNEDIAGNOSER.NO Senter for sjeldnediagnose er villig til å undervise i barnehagen og på skolen om diagnosen/dietten.