Galaktosemi er en sjelden, arvelig stoffskiftesykdom.
En medfødt enzymsvikt hemmer omdanningen av sukkerarten galaktose til sukkerarten glukose.
Behandlingen er en livslang diett uten melkeprodukter. ​